Dorerin Bari

Dorerin Bari (Basa Bali) eiy edorer ian Bari, Indonitsiya, bet Nusa Penida, Lombok, me Djava.

Aksara Bali
Dorerin Bari

Aia betEdit


  Ngune wono kadudu. Click "oomo, edar" animwen eare. Tsuba kor!