North Carolina

North Carolina & Eben Merika

North Carolina eiy tubwangit Eben Merika.

Wiki letter w.svg Ngune wono kadudu. Click "oomo, edar" animwen eare. Tsuba kor!