Oklahoma

Oklahoma eiy tubwangit Eben Merika.

Oklahoma & Eben Merika
Wiki letter w.svg Ngune wono kadudu. Click "oomo, edar" animwen eare. Tsuba kor!