nn-3 Denne brukaren har mykje god kjennskap til nynorsk.