Turku

Koat Arm Turku

Turku (Dorerin Pinrand Turku, Dorerin Widen Åbo) wono tekawa ian Pinrand. Ina wono 178 700 engame (2012).

GalleryEdit

  Ngune wono kadudu. Click "oomo, edar" animwen eare. Tsuba kor!